Loading...

Tiên Hiệp Kiếm Tập 41 Thuyết Minh HD 720 [Phim 2015]

Views 3.2K

Loading...
Phim kiếm hiệp, cổ trang Trung Quốc: Tiên Hiệp Kiếm tập 41 thuyết minh HD 720.
Xem trọn bộ: http://www.dailymotion.com/playlist/x41uy2_giaitri2015_phim-tien-hi%E1%BB%87p-ki%E1%BA%BFm-thuy%E1%BA%BFt-minh-hd-720
Phim ''Tiên Hiệp Kiếm'' có nội dung bắt nguồn về câu chuyện của nhân vật Âu Dã Tử - ông tổ của nghề đúc kiếm cổ đại Trung Quốc. Ông từng đúc cho Việt Vương Câu Tiễn, Trạm Lư, Cự Khuyết, Thắng Tà, Ngư Tràng, Thuần Quân 5 thanh bảo kiếm. Và cũng đã đúc cho Sở Chiêu Vương 3 thanh kiếm - Long Uyên, Thái A, Công Bố, từ đó danh tiếng vang xa. Người muốn nhờ ông đúc kiếm từ khắp nơi nhiều không đếm nổi. Âu Dã Tử không chịu cực để đổi lấy danh tiếng liền dẫn thê tử rời khổi chốn thị phi, đến Thần tiên đàm để ẩn cư. Để bảo vệ gia đình, ông đã mất 5 năm liền, dùng máu tươi của mình đúc ra thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén và đặt tên là ''Tiên Hiệp Kiếm''. Âu Gia từ đó đổi thành họ Âu Dương, đời đời bảo vệ thanh ''Tiên Hiệp Kiếm''.

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS
Loading...