Loading...

Lưỡi Bò Ảo Tưởng (Túp Lều Lý Tưởng chế) - Củ Tỏi

Loading...
● Lưỡi Bò Ảo Tưởng chế từ bài Túp Lều Lý Tưởng, lời chế và trình bày bởi Củ Tỏi.

● Sáng tác: Cố Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS
Loading...